Các sản phẩm MKAcoustic chính hãng được bảo hành theo thời gian quy định tính từ ngày sản phẩm xuất kho. Thời gian xuất kho được thể hiện trên tem Thông tin sản phẩm dán trên thùng carton.

PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM

a. Bảo hành miễn phí
• Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.
• Tem kiểm soát trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
• Tem SMS không bị mất, rách hoặc mất chữ
• Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống
Trung tâm bảo hành và hệ thống Trạm bảo hành ủy quyền của MKAcoustic.

b. Bảo hành tính phí
• Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, kết nối sai
nguồn điện, thiết bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không tương thích…
• Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm theo khoản a nêu trên.
• Hết thời hạn bảo hành sản phẩm theo quy định.
Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, MKAcoustic sẽ nhận sửa
chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng

Thời hạn bảo hành sản phẩm: Từ 1 đến 3 năm (Tùy thuộc dòng sản phẩm)

Thời hạn bảo hành mới áp dụng cho những sản phẩm xuất kho sau ngày 01.01.2017. Các sản phẩm đã xuất kho trước ngày 01.01.2017 sẽ áp dụng thời hạn bảo hành cũ.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: